El sjekk

Oslo Viken Elektro AS tilbyr elektrisk sjekk av boligen din fra kr 1499. Vi utfører el-sjekk i deres bolig for å avdekke feil/mangler. Vi gjennomfører el-sjekk i hht. NELFO sitt kontrollskjema og du får en skriftlig tilbake melding på feil/mangler funnet samtidig en oversikt over forslag til utbedringer. Gjør boligen din enda mer tryggere med en elektrisk sjekk.

El-sjekk er basert på en gjennomgang på ditt elektriske anlegg i hus, leilighet, næringsbygg osv. der vi sjekker sikringsskap, kabler, stikkontakter, brytere, jordfeil osv.

El-sjekk innebærer at en elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan

  • Kontrollere elektriske anlegget

  • Sikringsskap

  • Kabler

  • Stikkontakter

  • Stikkprøver brytere

  • Stikkprøver koblingpunkter

  • Råd og forslag til forbedringer

  • Anbefale eventuell utbedring